Фізики з Університету Огайо зробили рентгенівський знімок окремих атомів заліза та тербію. Це допоможе детальніше вивчити їхні характеристики, пише SciNews.

Атоми можна регулярно знімати за допомогою сканувальних зондових мікроскопів. Але науковці вперше зробили це за допомогою рентгену. Вузький рентгенівський промінь просвітлює і збуджує атом. За станом його електронів можна розрізнити не лише саму частку, а й її хімічні характеристики. 

«Порівнюючи хімічні стани атома заліза й атома тербію всередині «господарів» молекули, ми виявили, що атом тербію, рідкоземельного металу, досить ізольований і не змінює свого хімічного стану, тоді як атом заліза активно взаємодіє з його навколишнім середовищем», — розповів один із авторів дослідження, доктор Со Вай Хла.