Прийом та попередній розгляд заяв та документів, необхідних для участі у Конкурсі на посаду виконавчого директора міжнародного Реєстру збитків, здійснюється з 13 по 19 червня включно.

Міністерство юстиції України повідомило, що оголошує проведення конкурсу з добору претендентів для надання пропозицій стосовно кандидатури виконавчого директора міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією рф проти України, у відповідності до вимог Статуту Реєстру збитків, завданих агресією рф проти України, який є додатком до Рішення Комітету Міністрів Ради Європи про створення Розширеної часткової угоди стосовно реєстру збитків, завданих агресією рф проти України CM/Res(2023)3 (надалі – Реєстр збитків). Про це повідомив офіційний сайт Мін’юсту.

«Підстава проведення Конкурсу:

Конкурс проводиться на виконання Наказу Міністерства юстиції від 06 червня 2023 року № 2127/5 «Про добір претендентів для надання пропозицій стосовно кандидатур до органів управління та виконавчого директора Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України» (далі – Наказ), та Протоколу засідання Комісії з добору претендентів для надання пропозицій стосовно кандидатур до органів управління та виконавчого директора міжнародного реєстру збитків, завданих агресією російської федерації проти України, від 12 червня 2023 року № 1.

Етапи проведення Конкурсу:

Оголошення про проведення Конкурсу.

Прийом документів від осіб, які бажають взяти участь в Конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність установленим вимогам.

Проведення співбесіди, в разі, якщо за результатами розгляду документів встановити претендентів-переможців не є можливим.

Відбір і перевірка претендентів.

До участі у Конкурсі запрошуються особи, які відповідають вимогам, що визначені Комісією з добору претендентів для надання пропозицій стосовно кандидатур до органів управління та виконавчого директора міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, до претендентів для надання пропозицій стосовно кандидатури виконавчого директора міжнародного Реєстру збитків у відповідності до Положення про Комісію з добору претендентів для надання пропозицій стосовно кандидатур до органів управління та виконавчого директора міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, затвердженого Наказом.

Претендентом для надання пропозицій стосовно кандидатури виконавчого директора міжнародного Реєстру збитків може бути громадянин України, який:

має повну вищу освіту за спеціальностями «право», «міжнародне право» «міжнародні відносини», «міжнародні економічні відносини», має спеціальні знання у сфері права, міжнародного права, міжнародних відносин, стаж роботи та / або досвід наукової, викладацької діяльності не менше ніж 10 років у сфері міжнародного публічного права та / або міжнародного вирішення спорів;

має досвід роботи, в тому числі проведення наукових досліджень, пов’язаних зі створенням програм, механізмів щодо виплати репарацій, компенсацій та інших видів відшкодувань шкоди великим групам людей, спричинених внаслідок внутрішніх та міжнародних конфліктів, в тому числі, збройних конфліктів, стихійного лиха та інших порушень прав людини, зобов’язань міжнародного права;

має досвід участі у дво- та багатосторонніх переговорах з представниками офіційних делегацій іноземних держав, міжнародних організацій щодо питань взаємодії суб’єктів міжнародного права;

має ґрунтовні знання положень Рішення Комітету Міністрів Ради Європи про створення Розширеної часткової угоди стосовно реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України CM/Res(2023)3 та Статуту Реєстру збитків;

має бездоганну ділову репутацію та високий авторитет, як у фаховому середовищі в Україні так в міжнародних професійних та наукових спільнотах;

має досвід управління колективом та господарською діяльністю підприємства;

вільно володіє англійською мовою (обов’язково) та іншими офіційними мовами Європейського Союзу (бажано).

Особа, яка бажає взяти участь у Конкурсі, має подати заяву разом із такими документами:

копією паспорта громадянина України;

копією довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі відсутності такого номера в особи, яка через свої релігійні переконання відмовилась від його прийняття, така особа має надати копію паспорта з відповідною відміткою про це органів Державної фіскальної служби);

копією трудової книжки (у разі відсутності у кандидата трудової книжки, про це зазначається у заяві);

копією документу про освіту;

біографічною довідкою (резюме);

згодою на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

листом у довільній формі із запевненням про відсутність у претендента громадянства / резидентства держави, визнаної державою-агресором або державою окупантом згідно із чинним законодавством, листом у довільній формі із зазначенням інформації про відсутність конфлікту інтересів, зокрема у зв’язку з представленням інтересів та / або зайняттям посад у державних органах держави, визнаної державою-агресором або державою-окупантом згідно із законодавством, або юридичних особах, контрольованих та / або пов’язаних з такою державою;

мотиваційним листом українською або англійською мовою, який може бути доповнений рекомендаціями.

Учасники Конкурсу також можуть надати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації, досвіду діяльності у сфері врегулювання міжнародних спорів, володіння іноземною мовою (зокрема, копії документів про підвищення кваліфікації, наукові публікації, рекомендації тощо).

Прийом та попередній розгляд заяв та документів, необхідних для участі у Конкурсі, здійснюється Конкурсною комісією Міністерства юстиції України з 13 червня 2023 року по 19 червня 2023 року включно.

Документи мають бути надіслані поштою на адресу: м. Київ, 01001, вул. Архітектора Городецького, 13 на адресу секретаря Конкурсної комісії: [email protected].

Контактною особою, яка забезпечує зв’язок із учасниками Конкурсу, є: Довгополюк Тамара Олександрівна, телефон: (044) 278-37-25, e-mail: [email protected].

Про прийняте рішення, а також в разі прийняття рішення Комісією про проведення співбесіди, кожний учасник Конкурсу буде повідомлений в установленому порядку», – сказано у повідомленні.